Türkçe Chat

türkçe chat sohbet, türkçe sözlük


KELİME ARA


oynamak kelimesinin sözlük anlamı aşağıdaki gibidir.
Kelimenin kökeni= ,Kelime _ _ Son ekini alabilir.

1.Anlam (-nsz-) = Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma gibi amaçlarla bir şeyle uğraşmak
Cümle 1: Dükkânı çırağa bırakıp akşama kadar, Kayserilinin kahvesinde oynar mı oynar. - M. ş. Esendal Cümle 2: Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor. - H. R. Gürpınar
2.Anlam (--) = Herhangi bir tutku, ilgi veya oyalanma gibi sebeple bir şeye kendini vermek
Cümle 1: Babalar çocuklarının yanında rakı içer, kumar oynarsa, çocuklar da ayyaş ... olurlar. - B. Felek
3.Anlam (--) = Kımıldamak, hareket etmek

4.Anlam (--le-) = Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak dokunmak

5.Anlam (--) = Bir temsilde rol almak
Cümle 1: Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı. - Y. Z. Ortaç
6.Anlam (--) = Film gösterilmek
Cümle 1: Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?
7.Anlam (--) = (tiyatro için) Sahneye konmak
Cümle 1: Bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış. - M. ş. Esendal
8.Anlam (Mecazi--) = Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak

9.Anlam (--) = (eşya için) Herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
Cümle 1: Masanın ayağı oynuyor. Cümle 2: Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim. - P. Safa
10.Anlam (--) = (insan için) (olumsuz olarak) Gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olmak
Cümle 1: Hastanın bacağı oynamıyor.
11.Anlam (--) = Sarsılmak, yeri değişmek
Cümle 1: Depremde yapı oynadı.
12.Anlam (--) = Sporla ilgili çalışmalara katılmak
Cümle 1: Tenis oynamak.
13.Anlam (--) = Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
Cümle 1: Zeybek oynamak. Cümle 2: Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi, ne de danslarından bahsetti. - R. H. Karay
14.Anlam (Mecazi--) = Rastgele yön vermek, aldatmak
Cümle 1: Talih bizimle oynuyor.
15.Anlam (Mecazi--) = Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
Cümle 1: Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?
16.Anlam (--) = Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
Cümle 1: Sözlerle oynuyor. Cümle 2: Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla. - N. Cumalı
17.Anlam (--le-) = Tehlikeye koymak
Cümle 1: Birinin ekmeği ile oynamak.
18.Anlam (--) = Değişiklik göstermek
Cümle 1: Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar.